Набори для фарбування

Продукт для приготування цитогістологічних зразків до оптичної мікроскопії. Демонструє еластичні волокна у зрізах тканин. Рекомендовано для судинних патологій.
Продукт для приготування цитогістологічних зразків до оптичної мікроскопії. Демонструє еластичні волокна, сполучну тканину, колаген і ядра.
Продукт для приготування цитогістологічних зразків до оптичної мікроскопії. Демонструє еластичні волокна у зрізах тканин.
Продукт для приготування цитогістологічних зразків до оптичної мікроскопії. Для демонстрації еластичних волокон, бета-клітин підшлункової залози, гранул мастоцитів, муцину, арґентаффінних гранул і акросом сперматозоїдів.
AgNOR, 48 тестів (1 набір) (Код товару: 04-045801)
Продукт для приготування цитогістологічних зразків до оптичної мікроскопії. Показує арґентаффінні протеїни (100 KD), наявні в області організації ядерець (NOR), у мазках і зрізах, вставлених у парафін.
Продукт для приготування цитогістологічних зразків до оптичної мікроскопії. Для показу грибків у зрізах тканин.
Ґрокотт, 120 тестів (1 набір) (Код товару: 04-043823)
Продукт для приготування цитогістологічних зразків до оптичної мікроскопії. Для показу грибків у зрізах тканин.
Продукт для приготування цитогістологічних зразків до оптичної мікроскопії. Для показу арґірофільних субстанцій у зрізах тканин.
Продукт для приготування цитогістологічних зразків до оптичної мікроскопії. Рекомендований метод виявлення нейрофібрил, аксонів, дендритів та старечих бляшок при хворобі Альцгеймера.
Продукт для приготування цитогістологічних зразків до оптичної мікроскопії. Рекомендований метод для сполучної тканини, особливо для відрізнення волокон колагену від сполучної тканини.
Продукт для приготування цитогістологічних зразків до оптичної мікроскопії. Трихромне фарбування рекомендоване для зрізів сполучної тканини.
Продукт для приготування цитогістологічних зразків до оптичної мікроскопії. Рекомендований метод для сполучної тканини. Демонструє колаген, сітківку, хрящ, кістку, амілоїд
Рекомендований метод для сполучної тканини. Демонструє гамети, ядра, нейрофібрили, нейроглію, колаген, кератин, внутрішньоклітинні фібрили та негативне зображення апарату Гольджі. Дуже підходить для чорно-білої мікрофотографії.
Рекомендований метод для сполучної тканини. Демонструє гамети, ядра, нейрофібрили, нейроглію, колаген, кератин, внутрішньоклітинні фібрили та негативне зображення апарату Гольджі.
Рекомендований метод для сполучної тканини. Демонструє гамети, ядра, нейрофібрили, нейроглію, колаген, кератин, внутрішньоклітинні фібрили та негативне зображення апарату Гольджі.
Рекомендований метод для сполучної тканини, особливо для показу м'язових волокон, гліальних волокон, колагену, сітківки, ниркової клубочкової строми, еритроцитів і ядерного хроматину у гістологічних зрізах.
Wilson Disease Stain for copper 100 tests (1 kit)
Рекомендований метод для показу нейрофібрил, аксонів, дендритів і старечих бляшок у хворобі Альцгеймера.
Рекомендований метод, що показує аргірофільні волокна сітківки у сполучній тканині.
Рекомендований метод, що показує аргірофільні волокна сітківки у сполучній тканині, особливо для вирізнення волокон колагену зі сполучної тканини.
Метод посмертного визначення інфаркту міокарда
Показує арґірофільні елементи та мукополісахариди (базальні мембрани, міцети, бактерії тощо.) у зрізах тканин. Рекомендований метод дослідження базальної мембрани у біопсії нирок.
Рекомендований метод для показу меланіну у гістологічних зрізах.
Метод для демонстрації спірохет
Afog, 100 тестів (1 набір) (Код товару: 04-021002)
Кислотний Фуксин Помаранчевий G
Oil Red O, 100 tests (1 kit)
Для демонстрації білірубіну та колагену у зрізах тканин.
Показує патогенні мікобактерії (особливо палички Коха та палички Хансена) у гістологічних зрізах, мазках мокротиння та мазках культур.
Показує патогенні мікобактерії (особливо палички Коха та палички Хансена) у гістологічних зрізах, мазках мокротиння та мазках культур.
Показує патогенні мікобактерії (особливо палички Коха та палички Хансена) у гістологічних зрізах, мазках мокротиння та мазках культур.
Показує ооцисти Cryptosporidium sp. у мазках калу.
Показує патогенні мікобактерії (особливо палички Коха) у гістологічних зрізах, мазках мокротиння та мазках культур.
Для демонстрації Ґрам-позитивних і Ґрам-негативних бактерій у зрізах тканин і мазках.
Розрізнює Ґрам-позитивні та Ґрам-негативні бактерії у фіксованих мазках. Цей метод часто застосовують для оцінки придатності зразка для культури.
Розрізнює Ґрам-позитивні та Ґрам-негативні бактерії у фіксованих мазках. Цей метод часто застосовують для оцінки придатності зразка для культури.
Ґрам (1 набір) (Код товару: 04-100802)
Розрізнює Ґрам-позитивні та Ґрам-негативні бактерії у зрізах тканин і мазках.
Швидкий метод для фарбування певних елементів крові.
Швидкий метод для фарбування певних елементів крові.
Метод показує бактерії Helicobacter Pilori у зрізах біопсії шлунку.
Рекомендований метод розрізнення типів клітин та виявлення паразитів.
Рекомендований метод розрізнення типів клітин та виявлення паразитів.
Рекомендований метод розрізнення типів клітин та виявлення паразитів.
Показує еластичні волокна у зрізах тканин. Метод для швидкого фарбування заморожених зрізів.
Продукт для приготування цитогістологічних зразків до оптичної мікроскопії. Один із рекомендованих методів показу фібрину.
Вергофф, 100 тестів (1 набір) (Код товару: 04-056802)
Показує еластичні волокна у зрізах тканин. Рекомендований для судинної патології.
Орсеїн, 100 тестів (1 набір) (Код товару: 04-055802)
Показує еластичні волокна у зрізах тканин. Рекомендований для судинної патології.
Для демонстрації колагенових волокон та білірубіну у зрізах тканин.
Для демонстрації нормальних і патологічних компонентів тканини, що характеризуються суміжними гліколевими або аміногідроксильними групами, для гістологічних зрізів, та для гематології й цитології.
Для демонстрації нормальних і патологічних компонентів тканини, що характеризуються суміжними гліколевими або аміногідроксильними групами, для гістологічних зрізів, та для гематології й цитології.
Видалення глікогену на тканинному зрізі розчином амілази з подальшою реакцією PAS доцільне лише як спостереження епітеліальних нейтральних муцинів.
Для демонстрації тканинних компонентів, що характеризуються сусідніми гліколевими або аміногідроксильними угрупованнями, та сполучної тканини.
Реакція P. A. S. частково розроблена для демонстрації альфа- та бета-клітин гіпофізу
Засвоєння гістологічних зрізів за допомогою розчину діастази.
Вилучення глікогену зі зрізів тканин
Травленням гістологічних зрізів гіалуронідазою вдається видалити такі складні вуглеводи: гіалуронову кислоту, хондроїтину сульфат (А і В).
Демонструє кислотні мукополісахариди у зрізах тканин.
Демонструє кислотні мукополісахариди у зрізах тканин.
Демонструє кислотні муцини, нейтральні муцини і вуглеводи у зрізах тканин.
Демонструє сильно сірчисті муцини у зрізах тканин.
Метод показу сильно сірчистих муцинів у зрізах тканин.
Інтегрований метод показу Helicobacter pilori та кислотних муцинів у зрізах тканини шлунку.
Демонструє відклади іонів кальцію у зрізах тканин
Перлс, 72 тести (1 набір) (Код товару: 04-181807)
Показує реактивне окисне залізо у зрізах тканин (Метод 1) і для гематології та цитології (Метод 2)
Перлс, 1 л (3 флакони) (Код товару: 04-181807/L)
Показує реактивне окисне залізо у зрізах тканин (Метод 1) і для гематології та цитології (Метод 2)
Для демонстрації кислотних муцинів.
Показує кислотні мукополісахариди епітеліального походження (муцини) у гістологічних зрізах.
Показує мієлін і фосфоліпіди у гістологічних зрізах
Метод показує амілоїд у зрізах тканин.
Метод показує амілоїд у зрізах тканин.
Дейн, 100 тестів (1 набір) (Код товару: 04-220822)
Для демонстрації пре-кератину, кератину і муцинів у зрізах тканин.