Періодична кислота Шиффа - A, 100 тестів (1 набір)

Видалення глікогену на тканинному зрізі розчином амілази з подальшою реакцією PAS доцільне лише як спостереження епітеліальних нейтральних муцинів.
Запитати ціни

Продукт для приготування цитогістологічних зразків до оптичної мікроскопії.

Видалення глікогену на тканинному зрізі розчином амілази з подальшою реакцією PAS доцільне лише як спостереження епітеліальних нейтральних муцинів.

ПРИНЦИП

АМІЛАЗНА АКТИВНІСТЬ

Активність ферменту амілази (або амілази з Bacillus subtilis A) у гідролізуванні глікозидних зв'язків β-1,4 призводить до вищої діастазної активності. Розчин амілази інкубують лише 10 хвилин за кімнатної температури. 

Періодична кислота вибірково окислює такі групи:

 • 1,2 гліколеву;
 • первинну амінну (1-гідрокси-2-амінну);
 • вторинну амінну (1-гідрокси-2-алкіламінну);
 • 1-гідрокси-2-кетонну.

Деякі похідні метоксилу та альфа-кетони також окислюються, але не перетворюються на альдегіди. Під час процесу окислення зв’язки між атомами вуглецю в положенні 1,2 розриваються і, отже, утворюються альдегідні групи. У наступній реакції сірчистий фуксин в реактиві Шиффа змінює ці дві суміжні альдегідні групи на нерозчинну забарвлену сполуку, схожу на основний фуксин. Щоб ці реакції відбулися, необхідні три умови:

 • гідроксильні групи мають бути вільними;
 • сполуки, що утворюються після окислення, не повинні поширюватися у тканини;
 • у сполуках має бути достатньо альдегідних груп для гістохімічного дослідження.

Лише макромолекули, як-то глікан та муцини, здатні задовольнити ці потреби. Періодичну кислоту було обрано як окислювач тому, що вона затримує окислення на альдегідній фазі. Кислотний глікан не реагує, крім моносульфурного гепарину, оскільки присутня -SO3H-група блокує реактивні гліколеві групи.

МЕТОД

 1. Помістіть зріз до дистильованої води.
 2. Влийте реагент А за кімнатної температури.
 3. Вкрийте зрізи реагентом А: інкубуйте 10 хвилин за кімнатної температури.
 4. Сполосніть слайди у дистильованій воді кілька разів.
 5. Капніть на зріз 10 крапель реагенту B: залиште для дії на 10 хвилин. 
 6. Промийте у дистильованій воді.
 7. Капніть на зріз 10 крапель реагенту С: залиште для дії на 20 хвилин.
 8. Промийте у дистильованій воді.
 9. Капніть на зріз 10 крапель реагенту D: залиште для дії на 2 хвилини.
 10. Злийте слайд і не миючи, додайте 10 крапель реагенту Е: залиште для дії на 2 хвилини.
 11. Сполосніть у дистильованій воді.
 12. Капніть на зріз 10 крапель реагенту F: залиште для дії на 3 хвилини.
 13. Промийте у проточній воді протягом 5 хвилин.
 14. Дегідруйте у абсолютних спиртах, очистіть у ксилені і монтуйте.

 

 

Технічні деталі 

 

 

 Умови методу

 Час процедури

 60 хвилин

 Додаткове обладнання

 Не потрібне

 

 

 Результати

 

 

 

 Позитивні P.A.S. речовини

 Пурпурово-червоний

 Ядра

 Синій 

 

 

 

 

 Компоненти

 А) Амілаза з  Bacillus subtilis

 30 мл

 В) Періодичної кислоти розчин

 30 мл

 С) Шиффа реагенту Хотчкісса-МакМануса розчин

 30 мл

 D) Калію метабісульфіту розчин

 30 мл

 E) Фіксажу розчин  30 мл

 Е) Майєра Гемалюм

 30 мл

 

 

 

 Зберігання

 Зберігання

 Зберігайте препарат за температури 2 - 8 °C. Тримайте контейнери щільно закритими.

 Температура зберігання

 2 - 8 °C

 

 Стабільність

 Після першого відкриття, продукт придатний до кінцевої дати, якщо зберігати  правильно.

 Придатність

 1 рік

 

 Увага

 

 

 

 

 Класифікація продукту

 Винятково спеціалізовані технічні оператори мають використовувати продукт.  Продукт класифікується як небезпечний.

Уважно читайте інформацію, написану на етикетці (символи небезпеки, фрази ризиків і безпеки). Завжди звертайтеся до аркуша даних безпеки із інформацією щодо ризиків препарату, доступних запобіжних заходів під час використання, надання першої допомоги та утилізації.

Не використовуйте, якщо упаковку пошкоджено.

 

 Утилізація

Небезпечний препарат: вивчіть усі державні та місцеві екологічні норми щодо утилізації відходів.

 

Виробник: Bio-Optica